Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Een jaar van uitersten

Het jaar 2016 zal de geschiedenis ingaan als een jaar van onverwachte veranderingen en verrassende uitslagen. Brexit, Trump, Renzi en Erdogan kleurden de politieke agenda en de stemming op de beurzen. De negatieve impact op de economie en de markten bleef uiteindelijk beperkt. En dat is goed nieuws voor 2017.   De onverwachte meerderheid voor een Britse exit afgelopen juni zal de politieke agenda in Europa nog lang bepalen. Net zoals de verrassende keuze voor de nieuwe Amerikaanse president en het afwijzen van de nieuwe constitutie in Italië. In al die ontwikkelingen was onvrede onder kiezers bepalend voor de keuze.   De politieke verschuivingen hadden in 2016 een kortstondig negatief effect op de financiële markten en de economie. Die veerkracht wijst op een robuuste onderliggende economische ontwikkeling, ook al zijn er de nodige onzekerheden. Politieke instabiliteit, internationaal terrorisme, aanhoudende vluchtelingenstromen, afnemend vertrouwen in het bestuur en de zichtbare effecten van klimaatverandering baren zorgen.     Het besef groeit dat de veranderingen in het klimaat ook effect hebben op de economie en de wereldpolitiek. Politici, ondernemers en beleggers zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van verduurzaming van de economie. Zelfs de grote oliemaatschappijen benadrukken nu de noodzaak tot verandering.     Dit leidt ook in Nederland tot structurele aanpassingen.  Het kabinet wil af van aardgas als belangrijke bron van energie voor huishoudens en bedrijven. De peilingen voor de verkiezingen van dit jaar wijzen op een toenemende versnippering en een verschuiving van de macht naar meer radicale partijen. Dat zal de vorming van een nieuw kabinet in 2017 complex maken.   SPJ was in 2016 betrokken bij een aantal interessante ontwikkelingen, waarvan we er een paar willen uitlichten. We begeleidden Hudson’s Bay Company bij de entree op de Nederlandse markt, een gebeurtenis die de veranderingen in de Nederlandse detailhandelsmarkt weerspiegelde.    De beslissing van de Haagse rechtbank de 50 miljard dollar schadevergoeding aan voormalige aandeelhouders van Yukos te vernietigen, toonde aan hoe Nederland verweven is met internationale geschillen. En hoe belangrijk  communicatie bij juridische geschillen is.   De voorgenomen verkoop van de Europese activiteiten van kantoorinrichter Staples aan de Amerikaanse investeerder Cerberus benadrukte hoe markten in beweging blijven. We begeleidden Cerberus, waar we in 2008 nog betrokken waren bij de acquisitie van Corporate Express door Staples.    Ook voor ons was 2016 een jaar van verandering. Siebrand van der Ploeg, een van de oprichters van SPJ, zal de actieve dienst verlaten. Zijn plaats wordt ingenomen door Fons van Lith, een ervaren professional die we al jaren kennen, onder meer uit zijn tijd bij Heijmans en Dockwise. Siebrand zal meer op afstand overigens nog bij het bureau betrokken blijven.   Te midden van de veranderingen vierden we in 2016 het 30-jarig bestaan van SPJ. Al drie decennia helpen we onze klanten hun verhaal aan te scherpen en onderscheidend te blijven in een veranderende wereld. Daar ligt onze kracht en dat zullen we met groot enthousiasme blijven doen.   We wensen jullie een sprankelend 2017!     

Lees meer...

Een jaar van uitersten

Het jaar 2016 zal de geschiedenis ingaan als een jaar van onverwachte veranderingen en verrassende uitslagen. Brexit, Trump, Renzi en Erdogan kleurden de politieke agenda en de stemming op de beurzen. De negatieve impact op de economie en de markten bleef uiteindelijk beperkt. En dat is goed nieuws voor 2017.   De onverwachte meerderheid voor een Britse exit afgelopen juni zal de politieke agenda in Europa nog lang bepalen. Net zoals de verrassende keuze voor de nieuwe Amerikaanse president en het afwijzen van de nieuwe constitutie in Italië. In al die ontwikkelingen was onvrede onder kiezers bepalend voor de keuze.   De politieke verschuivingen hadden in 2016 een kortstondig negatief effect op de financiële markten en de economie. Die veerkracht wijst op een robuuste onderliggende economische ontwikkeling, ook al zijn er de nodige onzekerheden. Politieke instabiliteit, internationaal terrorisme, aanhoudende vluchtelingenstromen, afnemend vertrouwen in het bestuur en de zichtbare effecten van klimaatverandering baren zorgen.     Het besef groeit dat de veranderingen in het klimaat ook effect hebben op de economie en de wereldpolitiek. Politici, ondernemers en beleggers zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van verduurzaming van de economie. Zelfs de grote oliemaatschappijen benadrukken nu de noodzaak tot verandering.     Dit leidt ook in Nederland tot structurele aanpassingen.  Het kabinet wil af van aardgas als belangrijke bron van energie voor huishoudens en bedrijven. De peilingen voor de verkiezingen van dit jaar wijzen op een toenemende versnippering en een verschuiving van de macht naar meer radicale partijen. Dat zal de vorming van een nieuw kabinet in 2017 complex maken.   SPJ was in 2016 betrokken bij een aantal interessante ontwikkelingen, waarvan we er een paar willen uitlichten. We begeleidden Hudson’s Bay Company bij de entree op de Nederlandse markt, een gebeurtenis die de veranderingen in de Nederlandse detailhandelsmarkt weerspiegelde.    De beslissing van de Haagse rechtbank de 50 miljard dollar schadevergoeding aan voormalige aandeelhouders van Yukos te vernietigen, toonde aan hoe Nederland verweven is met internationale geschillen. En hoe belangrijk  communicatie bij juridische geschillen is.   De voorgenomen verkoop van de Europese activiteiten van kantoorinrichter Staples aan de Amerikaanse investeerder Cerberus benadrukte hoe markten in beweging blijven. We begeleidden Cerberus, waar we in 2008 nog betrokken waren bij de acquisitie van Corporate Express door Staples.    Ook voor ons was 2016 een jaar van verandering. Siebrand van der Ploeg, een van de oprichters van SPJ, zal de actieve dienst verlaten. Zijn plaats wordt ingenomen door Fons van Lith, een ervaren professional die we al jaren kennen, onder meer uit zijn tijd bij Heijmans en Dockwise. Siebrand zal meer op afstand overigens nog bij het bureau betrokken blijven.   Te midden van de veranderingen vierden we in 2016 het 30-jarig bestaan van SPJ. Al drie decennia helpen we onze klanten hun verhaal aan te scherpen en onderscheidend te blijven in een veranderende wereld. Daar ligt onze kracht en dat zullen we met groot enthousiasme blijven doen.   We wensen jullie een sprankelend 2017!     

Lees meer...

Wat we doen

 

 

Trusted nieuws

De verwarring over rapporten van veiligheidsexperts over de relatie tussen Donald Trump en Rusland geeft aan hoe media worstelen met het controleren van informatie. Het manipuleren van nieuws is van alle tijden, maar de groeiende invloed en toegankelijkheid van social media doen vrezen dat het sterk zal toenemen. Met alle gevaren van dien.   The New York Times legde op 11 januari in een interessant artikel uit waarom niet eerder gebruik was gemaakt van informatie die al langer bij de krant voorhanden was, maar niet gecontroleerd kon worden. Pas toen de FBI, CIA en NSA de informatie toevoegden aan een rapport over de Russische cyberaanvallen gedurende de verkiezingen, durfden toonaangevende media die te publiceren.   Het is geruststellend te zien dat trusted media informatie niet gebruiken zolang ze die niet kunnen controleren. De vraag is echter hoe lang ze dit kunnen volhouden. Dat een verhaal gaat rondzingen via social media kan immers op zich al nieuws zijn en de publieke opinie beïnvloeden. De juistheid wordt nog steeds ontkend, maar als de informatie over de Russische connecties van Trump vóór de verkiezingen naar buiten was gebracht, had het, net als de informatie over een mogelijk onderzoek naar e-mailgedrag bij de Democratische partij, van grote invloed kunnen zijn op de uitslag van de verkiezingen. Achteraf is het dus de vraag of het publiek het niet eerder had moeten weten.    Overheden en ondernemingen gebruiken digitale platforms en social media in toenemende mate als kanaal voor informatievoorziening. Ook hierbij geldt dat niet meteen kan worden vastgesteld of het om echt nieuws of om nepnieuws gaat. De gebruiker kan dit nauwelijks controleren. Bedrijven en overheden werken zo mee aan het institutionaliseren van social media als betrouwbare bron van informatie, terwijl er geen enkele garantie is voor de juistheid van de informatie.   Betrouwbare afzenders doen er dan ook verstandig aan om te waarborgen dat berichten altijd verifieerbaar zijn. Bijvoorbeeld door het linken naar eigen websites en die van officiële organisaties,  en door tegelijkertijd gebruik te maken van verschillende platforms. Zekerheid biedt het nog niet, maar het werpt in ieder geval een extra drempel op tegen misbruik. Want het gemak waarmee nepnieuws nu de headlines haalt, doet vrezen dat het misbruik alleen nog maar zal gaan toenemen.   

Lees meer...

Trusted nieuws

De verwarring over rapporten van veiligheidsexperts over de relatie tussen Donald Trump en Rusland geeft aan hoe media worstelen met het controleren van informatie. Het manipuleren van nieuws is van alle tijden, maar de groeiende invloed en toegankelijkheid van social media doen vrezen dat het sterk zal toenemen. Met alle gevaren van dien.   The New York Times legde op 11 januari in een interessant artikel uit waarom niet eerder gebruik was gemaakt van informatie die al langer bij de krant voorhanden was, maar niet gecontroleerd kon worden. Pas toen de FBI, CIA en NSA de informatie toevoegden aan een rapport over de Russische cyberaanvallen gedurende de verkiezingen, durfden toonaangevende media die te publiceren.   Het is geruststellend te zien dat trusted media informatie niet gebruiken zolang ze die niet kunnen controleren. De vraag is echter hoe lang ze dit kunnen volhouden. Dat een verhaal gaat rondzingen via social media kan immers op zich al nieuws zijn en de publieke opinie beïnvloeden. De juistheid wordt nog steeds ontkend, maar als de informatie over de Russische connecties van Trump vóór de verkiezingen naar buiten was gebracht, had het, net als de informatie over een mogelijk onderzoek naar e-mailgedrag bij de Democratische partij, van grote invloed kunnen zijn op de uitslag van de verkiezingen. Achteraf is het dus de vraag of het publiek het niet eerder had moeten weten.    Overheden en ondernemingen gebruiken digitale platforms en social media in toenemende mate als kanaal voor informatievoorziening. Ook hierbij geldt dat niet meteen kan worden vastgesteld of het om echt nieuws of om nepnieuws gaat. De gebruiker kan dit nauwelijks controleren. Bedrijven en overheden werken zo mee aan het institutionaliseren van social media als betrouwbare bron van informatie, terwijl er geen enkele garantie is voor de juistheid van de informatie.   Betrouwbare afzenders doen er dan ook verstandig aan om te waarborgen dat berichten altijd verifieerbaar zijn. Bijvoorbeeld door het linken naar eigen websites en die van officiële organisaties,  en door tegelijkertijd gebruik te maken van verschillende platforms. Zekerheid biedt het nog niet, maar het werpt in ieder geval een extra drempel op tegen misbruik. Want het gemak waarmee nepnieuws nu de headlines haalt, doet vrezen dat het misbruik alleen nog maar zal gaan toenemen.   

Lees meer...

LCP ziet kansen in Nederland

Lo­gis­tics Ca­pi­tal Part­ners (LCP) heeft een kan­toor ge­o­pend in Eind­ho­ven om zijn aan­we­zig­heid in Ne­der­land te ver­ster­ken en de ac­ti­vi­tei­ten in de Be­ne­lux ver­der uit te brei­den.   Jus­tin van Esch treedt toe tot het be­drijf in de func­tie van asset & de­vel­op­ment ma­na­ger, wer­kend van­uit het Ne­der­land­se kan­toor.  LCP,  dat zijn hoofd­kan­toor heeft  in Lon­den, is een pan-Eu­ro­pees be­drijf op het ge­bied van pro­ject­ont­wik­ke­ling en ma­na­ge­ment­dien­sten voor lo­gis­tiek vast­goed in Eu­ro­pa.   Na de ont­wik­ke­ling van het Fas­hi­on Dis­tri­bu­ti­on Cen­ter in Roo­sen­daal, dat in au­gus­tus dit jaar suc­ces­vol is over­ge­dra­gen aan Pri­mark, zegt het be­drijf nu de ca­pa­ci­teit te heb­ben om asset & pro­per­ty ma­na­ge­ment-dien­sten aan te bie­den van­uit Ne­der­land en te­ge­lij­ker­tijd de focus op nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in de Be­ne­lux ver­der te ver­gro­ten.   De be­lang­rijk­ste ver­ant­woor­de­lijk­he­den voor Jus­tin van Esch wor­den het asset & pro­per­ty ma­na­ge­ment van het nieuw ont­wik­kel­de dis­tri­bu­tie­cen­trum van Pri­mark in Roo­sen­daal samen met de ont­wik­ke­ling van het Cam­pus A58 ter­rein, met een op­per­vlak­te van 21 hec­ta­re, dat een unie­ke mo­ge­lijk­heid biedt voor grote e-com­mer­ce en XXL ma­ga­zijn-klan­ten.   Los daar­van stelt het be­drijf dat de Ne­der­land­se lo­gis­tiek­markt in het al­ge­meen zeer ac­tief is en een brede range aan mo­ge­lijk­he­den biedt voor LCP. “Nu we een sta­bie­le aan­we­zig­heid heb­ben, rich­ten we ons op het ver­der ver­gro­ten van ons za­ke­lij­ke net­werk. We den­ken dat we een ver­schil kun­nen maken door onze fris­se be­na­de­ring van klan­ten, flexi­bi­li­teit en snel­le be­sluit­vor­ming met ons toe­ge­wij­de team”, stelt ma­na­ging di­rec­tor Kri­s­tof Ver­strae­ten van LCP in een toe­lich­ting.  

Lees meer...

AMO Partnership

We delen onze expertise met onze partners binnen AMO, een internationaal netwerk van bureaus met leidende posities in hun thuismarkten.

Het vrije woord

De mediawereld is opgeschrikt door het ongevraagde bod van het Belgische Mediahuis op Telegraaf Media Groep (TMG). Het trotse vlaggenschip van de Nederlandse dagbladwereld in Belgische handen. Kan dat zomaar?   Feit is dat De Telegraaf de laatste landelijke krant – buiten het FD - is die nog in Nederlandse handen is. Kranten als AD, NRC, Volkskrant, Parool en Trouw hebben al Belgische eigenaren. En het lijkt ze sinds de overgang naar deze eigenaren naar omstandigheden goed te gaan.​   Feit is ook dat de beursnotering voor TMG een blok aan het been is geworden. In de tijd dat drie families het voor het zeggen hadden, was de notering goed voor het imago en verder geen probleem. De meeste aandeelhouders hadden geduld, de onderneming was winstgevend en schuldenvrij en het dividend was goed. Geen reden tot klagen dus.   De laatste jaren is dat wel anders geworden. De oplages staan onder druk, de advertentie-inkomsten dalen en voor de groeiende online-activiteiten is nog geen echt winstgevend businessmodel ontwikkeld. Verkeerde overnames hebben het vermogen uitgehold en familieaandeelhouders hebben plaatsgemaakt voor partijen met minder geduld. Aan de top hebben courantiers plaatsgemaakt voor consultants. Nieuwe initiatieven en bezuinigingen volgen elkaar in hoog tempo op, maar de koers van het aandeel blijft maar dalen. Met alle risico’s van dien.   Geen wonder dat Guus van Puijenbroek, vertegenwoordiger van de trouwste familieaandeelhouder van TMG, zijn heil heeft gezocht bij het Vlaamse Mediahuis, ook een familiebedrijf. Van Puijenbroek gaf in een interview in De Telegraaf aan het ‘avonturisme’ van de raad van bestuur zat te zijn. En als een Van Puijenbroek in de schijnwerpers treedt om zo’n boodschap af te geven is er echt iets mis. Met een belang van 40% en een relatie van 70 jaar met het bedrijf heeft de familie wel enig recht van spreken.   De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Dasym, met 20% ook een flinke aandeelhouder, was not amused. ‘’Ik wist niet dat het bedrijf te koop stond,” aldus Frank Botman namens het investeringsfonds. Dat is nu dus duidelijk. De vraag is of Dasym het verlies van afgelopen jaren wil gaan inperken door zelf ook een bod te gaan doen. Bieden staat immers vrij.   Voor het bedrijf zelf lijkt een overname door Mediahuis met Van Puijenbroek als blijvende stabiele factor geen slechte optie. De Belgen hebben de naam de redactionele vrijheid te respecteren. Ze hebben aangetoond dat ze kranten weer rendabel kunnen maken. En ze laten hun bedrijven in rust en met het oog op de lange termijn opereren. Een beetje rust kan TMG na de hectiek in de afgelopen jaren wel gebruiken.   De politiek zal zich met deze overname van Nederlands cultuurgoed niet gaan bemoeien. Die les hebben ze na PostNL wel geleerd. Het zou ook niet verstandig zijn, nu alle andere grote algemene dagbladen al in Belgische handen zijn, en de verkiezingen naderen.   Het oordeel zal geveld moeten worden door de commissarissen van TMG. Aan hen de taak een salomonsoordeel uit te spreken over het voorgenomen bod en te besluiten over het al dan niet inzetten van de beschermingsmaatregelen die TMG in huis heeft. Met in het achterhoofd de wetenschap dat iedere vertraging nu, een andere bieder in de kaart zal spelen.

Lees meer...

Het vrije woord

De mediawereld is opgeschrikt door het ongevraagde bod van het Belgische Mediahuis op Telegraaf Media Groep (TMG). Het trotse vlaggenschip van de Nederlandse dagbladwereld in Belgische handen. Kan dat zomaar?   Feit is dat De Telegraaf de laatste landelijke krant – buiten het FD - is die nog in Nederlandse handen is. Kranten als AD, NRC, Volkskrant, Parool en Trouw hebben al Belgische eigenaren. En het lijkt ze sinds de overgang naar deze eigenaren naar omstandigheden goed te gaan.​   Feit is ook dat de beursnotering voor TMG een blok aan het been is geworden. In de tijd dat drie families het voor het zeggen hadden, was de notering goed voor het imago en verder geen probleem. De meeste aandeelhouders hadden geduld, de onderneming was winstgevend en schuldenvrij en het dividend was goed. Geen reden tot klagen dus.   De laatste jaren is dat wel anders geworden. De oplages staan onder druk, de advertentie-inkomsten dalen en voor de groeiende online-activiteiten is nog geen echt winstgevend businessmodel ontwikkeld. Verkeerde overnames hebben het vermogen uitgehold en familieaandeelhouders hebben plaatsgemaakt voor partijen met minder geduld. Aan de top hebben courantiers plaatsgemaakt voor consultants. Nieuwe initiatieven en bezuinigingen volgen elkaar in hoog tempo op, maar de koers van het aandeel blijft maar dalen. Met alle risico’s van dien.   Geen wonder dat Guus van Puijenbroek, vertegenwoordiger van de trouwste familieaandeelhouder van TMG, zijn heil heeft gezocht bij het Vlaamse Mediahuis, ook een familiebedrijf. Van Puijenbroek gaf in een interview in De Telegraaf aan het ‘avonturisme’ van de raad van bestuur zat te zijn. En als een Van Puijenbroek in de schijnwerpers treedt om zo’n boodschap af te geven is er echt iets mis. Met een belang van 40% en een relatie van 70 jaar met het bedrijf heeft de familie wel enig recht van spreken.   De vraag is wat er nu gaat gebeuren. Dasym, met 20% ook een flinke aandeelhouder, was not amused. ‘’Ik wist niet dat het bedrijf te koop stond,” aldus Frank Botman namens het investeringsfonds. Dat is nu dus duidelijk. De vraag is of Dasym het verlies van afgelopen jaren wil gaan inperken door zelf ook een bod te gaan doen. Bieden staat immers vrij.   Voor het bedrijf zelf lijkt een overname door Mediahuis met Van Puijenbroek als blijvende stabiele factor geen slechte optie. De Belgen hebben de naam de redactionele vrijheid te respecteren. Ze hebben aangetoond dat ze kranten weer rendabel kunnen maken. En ze laten hun bedrijven in rust en met het oog op de lange termijn opereren. Een beetje rust kan TMG na de hectiek in de afgelopen jaren wel gebruiken.   De politiek zal zich met deze overname van Nederlands cultuurgoed niet gaan bemoeien. Die les hebben ze na PostNL wel geleerd. Het zou ook niet verstandig zijn, nu alle andere grote algemene dagbladen al in Belgische handen zijn, en de verkiezingen naderen.   Het oordeel zal geveld moeten worden door de commissarissen van TMG. Aan hen de taak een salomonsoordeel uit te spreken over het voorgenomen bod en te besluiten over het al dan niet inzetten van de beschermingsmaatregelen die TMG in huis heeft. Met in het achterhoofd de wetenschap dat iedere vertraging nu, een andere bieder in de kaart zal spelen.

Lees meer...