Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

11-1-2019
Asset manager Achmea Investment Management and pension providers Blue Sky Group and SPF Beheer join forces in private equity. They will together make co-investments, which are part of their private equity program that they carry out for their pension fund clients.   The cooperation involves direct investments in non-listed companies together with Dutch and foreign private equity houses. Compared to investing in private equity funds, both management and performance costs are saved with co-investments.   It is the first time in the Netherlands that parties cooperate in this area. The three parties have jointly drawn up the conditions that match the wishes of the participating pension funds. In doing so, they achieve a strong reduction in costs compared to regular private equity investments, while they have more influence on the content of the program.   SPJ advises Achmea IM in the field of media relations.
11-1-2019
Vermogensbeheerder Achmea Investment Management en pensioenuitvoerders Blue Sky Group en SPF Beheer bundelen hun krachten in private equity. Zij trekken gezamenlijk op bij co-investeringen, die onderdeel zijn van hun private equity-programma dat ze voor hun pensioenfondsklanten uitvoeren.   Het gaat hierbij om directe investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen samen met Nederlandse en buitenlandse private equity-huizen. Vergeleken met het beleggen in private equity-fondsen worden met co-investeringen zowel beheer- als prestatiekosten bespaard.   Het is voor het eerst in Nederland dat partijen op dit gebied samenwerken. De drie partijen hebben gezamenlijk de voorwaarden opgesteld die aansluiten bij de wensen van de deelnemende pensioenfondsen. Hierbij realiseren zij een sterke kostenverlaging ten opzichte van reguliere private equity-investeringen, terwijl ze meer invloed hebben op invulling van het programma.   SPJ adviseert Achmea IM op het gebied van mediarelaties.
29-11-2018
Communicators play a more central role than ever before in getting cross-border deals done.  Charting a path through changing regulations, new political realities and local nuances is vital to any successful transaction.    AMO Global, the global network of strategic communication agencies, has created a communicator’s workbook to help global leaders begin to understand what works and what doesn’t around the world. Whether it is a bid for a foreign company or a foreign bid on your own company.   In the workbook, AMO specialists in the field of mergers and acquisitions advise on how to deal with takeover processes anywhere in the world. And how communication can contribute to the success of cross-border transactions.   SPJ has been part of AMO Global since 2008 and has advised as a network partner in a series of cross-border transactions.
29-11-2018
Communicatie speelt meer dan ooit een centrale rol bij het doen van grensoverschrijdende overnames. Het omgaan met veranderende regelgeving, nieuwe politieke realiteit en lokale nuances is essentieel voor elke succesvolle transactie.   AMO Global, het wereldwijde netwerk van strategische communicatiebureaus, heeft een rapport geschreven om bedrijven te helpen begrijpen wat overal ter wereld werkt en wat niet. Of het nu gaat om een bod op een buitenlandse onderneming, of om een buitenlands bod op het eigen bedrijf.    In de notitie geven AMO-specialisten op het gebied van fusies en overnames advies hoe om te gaan met wereldwijde overnameprocessen. En hoe communicatie kan bijdragen aan het succes van cross-border transacties.   SPJ maakt sinds 2008 deel uit van AMO Global en heeft in dit verband geadviseerd in een reeks van cross-border transacties.
29-11-2018
Visma Group, a leading supplier of business software for SMEs and the (semi) public sector in Scandinavia and the Benelux, has taken over Idella. Idella provides financial software and services for pension funds, banks and insurance companies in the Netherlands.   The transaction is the fourth acquisition by Visma in the Netherlands in the past four months. The acquisition fits in with the strategy to further expand the activities in this region and to strengthen the market position in Northern Europe.   Earlier this year, Visma announced the acquisition of the Dutch companies ProActive, Raet and PinkWeb. The company continues to look for opportunities to increase the presence and product range in the Netherlands.   Visma operates throughout Scandinavia, the Benelux and Central and Eastern Europe and has more than 8,500 employees and 850,000 customers. Net sales in 2017 amounted to approximately EUR 1.2 billion.   Visma is a subsidiary of Hg, a specialist investor in the sector. Hg has funds with a total of EUR 10 billion under management, in which more than 100 high-quality institutional investors participate.   SPJ supports Hg in media contacts in the Netherlands.  
29-11-2018
Visma Group, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor het mkb en de (semi)publieke sector in Scandinavië en de Benelux, heeft Idella overgenomen. Idella levert financiële software en diensten voor pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen in Nederland.   De transactie is de vierde acquisitie door Visma in Nederland in de afgelopen vier maanden. De overname past in de strategie om de activiteiten in deze regio verder uit te breiden en de marktpositie in Noord-Europa te versterken.   Eerder dit jaar kondigde Visma al de overname aan van de Nederlandse ondernemingen ProActive, Raet en PinkWeb. Het bedrijf blijft zoeken naar mogelijkheden om de aanwezigheid en het productaanbod in Nederland  te vergroten.   Visma is actief in heel Scandinavië, de Benelux en Centraal- en Oost-Europa en heeft meer dan 8.500 medewerkers en 850.000 klanten. De netto-omzet bedroeg in 2017 circa EUR 1,2 miljard.    Visma is een deelneming van Hg, een gespecialiseerde investeerder in de sector. Hg heeft fondsen met in totaal EUR 10 miljard onder beheer waar meer dan 100 hoogwaardige institutionele beleggers in deelnemen.   SPJ ondersteunt Hg in Nederland in mediacontacten.
11-7-2018
TSM Business School (TSM) heeft een doorstart van WakaWaka mogelijk gemaakt. TSM neemt de merknaam en de resterende voorraden van de producent van efficiënte lampen en telefoonopladers op zonne-energie over. TSM zal haar expertise op het gebied van bedrijfskundige en leiderschapsontwikkeling inzetten om WakaWaka toekomstbestendig te maken.   Albert-Jan Postma, directeur/eigenaar van de Freia Groep, waar TSM deel van uitmaakt, zegt over de doorstart: “WakaWaka is een innovatieve onderneming met duurzame en maatschappelijk relevante uitgangspunten die door bedrijfskundige uitdagingen in financiële problemen is gekomen. Voor de opleidingen van TSM is WakaWaka een prachtige en bijzondere case. Het duurzaam verder brengen van WakaWaka past perfect in het opleidingsprogramma.”   Albert-Jan Postma stond aan de basis van AOG Holding, dat ruim 25 jaar geleden is ontstaan uit een joint venture met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij bouwde AOG uit tot een succesvolle publiek/private samenwerking binnen de Freia Groep, het netwerk van  opleidings- en trainingsbedrijven waarvan hij de eigenaar is.   Tot Freia behoren naast TSM Business School ook AOG School of Management en Comenius Leergangen (alle drie 50% RUG), IBO Qualified Business School, NIVE Opleidingen, Horizon Training & Ontwikkeling en Van Harte & Lingsma.   SPJ ondersteunt Freia Groep in communicatie.  
14-6-2018
In its latest Investment Letter, asset manager Achmea Investment Management (IM) examines the recent political developments in the US and Italy and the related effects on the financial markets. The specialists share their vision on recent market developments and the outlook for the different investment categories such as shares, bonds and commodities.    Achmea IM is one of the largest Dutch asset managers with assets under management of EUR 120 billion. Its clients are pension funds for which it provides asset management, largely in the form of fiduciary management. In addition, Achmea IM manages the assets of insurance group Achmea and offers investment funds to private investors.   SPJ advises Achmea IM in the field of media relations.   Read the latest Investment Letter here.  
14-6-2018
Vermogensbeheerder Achmea Investment Management (IM) gaat in haar meest recente Investment Letter in op de recente politieke ontwikkelingen in de VS en Italië en de gevolgen daarvan op de financiële markten. De specialisten geven hun visie op de recente marktontwikkelingen en op de vooruitzichten voor de diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en grondstoffen.    Achmea IM is een van de grootste Nederlandse vermogensbeheerders met een vermogen onder beheer van ruim EUR 130 miljard. Klanten zijn pensioenfondsen waarvoor het vermogensbeheer wordt verzorgd, grotendeels in de vorm van fiduciair management. Daarnaast beheert Achmea IM het vermogen van verzekeraar Achmea en biedt het beleggingsfondsen aan voor particuliere beleggers.   SPJ adviseert Achmea IM op het gebied van mediarelaties.   Lees de laatste Investment Letter hier.
13-6-2018
JAB, which owns companies including Jacobs Douwe Egberts, is acquiring sandwich chain Pret A Manger from private equity firm Bridgepoint. The first Pret A Manger, which sells fresh sandwiches, salads and wraps, was opened in London in 1986. The company currently has 530 stores worldwide in countries including the United Kingdom, the United States, Hong Kong and France. The first location in the Netherlands was opened last year at Utrecht Central Station.   JAB, the investment company of the German family Reimann, invests in companies that have premium brands in consumer products. It has majority stakes in companies including Jacobs Douwe Egberts, Panera Bread, Peet’s Coffee & Tea, Caribou Coffee Company and Krispy Kreme Doughnuts. JAB is also the largest shareholder in Coty and a minority shareholder in Reckitt Benckiser.   SPJ provides JAB with media relations support in the Dutch market.

Pagina's

Subscribe to SPJ