Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wat we doen

Communicatiestrategie

Vrijwel ieder communicatievraagstuk begint met het ontwikkelen van een strategie en het bepalen van de positionering. Dat kan bij een beursgang zijn, een fusie of overname, een reorganisatie of een andere grote ontwikkeling. In alle gevallen is van belang dat het verhaal moet staan als een huis en dat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt waar de onderneming voor staat en waar zij naar toe wil. Zo bied je helderheid over je positie en uitgangspunten, en creëer je draagvlak om relevante partijen aan boord te krijgen. We formuleren in deze trajecten samen met onze klanten de juiste communicatiestrategie.

 

Beeldvorming en reputatie

Als het gaat om beeldvorming in juridische kwesties, crisissituaties of in onderlinge conflicten, is het uitgangspunt vaak om duidelijk te krijgen dat niet alles is wat het lijkt. Het is in die gevallen van belang dat het verhaal van twee kanten goed verteld wordt. We ondersteunen onze klanten in communicatie bij conflicten, reputatievraagstukken of juridische kwesties om de argumenten en achtergrond helder in beeld te brengen.

 

Media- en presentatietrainingen

Een verhaal helder formuleren is vaak een eerste stap. Een tweede stap is om het verhaal goed voor het voetlicht te brengen en vast te houden aan de grote lijnen. Daarom helpen we sprekers en bedrijven bij voorbereidingen van presentaties en media-optredens. Zodat ze weten wat hen te wachten staat, en in staat zijn om hun eigen authentieke verhaal te vertellen.

 

Mediacontacten

Het omgaan met media vraagt inzicht in de specifieke wensen en invalshoeken van uiteenlopende mediatypen. Het omgaan met journalisten is geen noodzakelijk kwaad, maar een onmisbare schakel in de dialoog met relevante doelgroepen. Media zijn de intermediairs naar klanten, beleggers en medewerkers. Op basis van onze jarenlange ervaring en grote kennis van het medialandschap begeleiden we ondernemingen in nationale en internationale mediacontacten, als adviseur op de achtergrond of als woordvoerder naar de media.

 

Copywriting

SPJ heeft een lange ervaring met het helder opschrijven van soms complexe berichten en mededelingen, afgestemd op de verschillende doelgroepen, extern en intern. Zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, waar visie en doelstellingen worden gecombineerd met een transparante evaluatie van de resultaten en realistische vooruitzichten. Ook zetten we nieuwsbrieven op en denken we mee over de inhoud van websites, brochures, sponsored magazines en communicatie via digitale media.

 

Investor relations

Voor ondernemingen is het onderhouden van een dialoog met kapitaalverschaffers een voorwaarde voor bestaan. Kapitaal is een schaars goed en alleen beschikbaar voor ondernemers die investeerders weten te overtuigen van de kracht van hun bedrijfsmodel en de rendementskansen. Het onderhouden van die contacten vraagt kennis en uithoudingsvermogen. SPJ heeft de ervaring in huis om ondernemingen hierin strategisch en praktisch te ondersteunen.  

 

Public affairs

Tot de relevante stakeholders van ondernemingen behoren ook overheden en maatschappelijke organisaties. De dialoog met deze belanghebbenden is net zo belangrijk als de contacten met medewerkers en kapitaalverschaffers. We begeleiden Nederlandse relaties in dit traject, maar ook buitenlandse ondernemingen die zich bij een fusie of overname genoodzaakt zien deze contacten versneld op te bouwen. 

 

Litigation

Juridische geschillen kunnen de reputatie van ondernemingen, organisaties of personen schaden. De kans op schade is er zelfs al voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht. SPJ heeft ruime ervaring in het begeleiden van klanten bij de communicatieve aspecten van juridische procedures. We hebben dat gedaan in rechtszaken met een hoog profiel. Daarbij combineren we strategisch advies en juridische kennis in mediacontacten om te komen tot een afgewogen publieke beeldvorming. 

Delen